You are here:

„ОРЕШАК 2013”

Национална изложба на народните художествени занаяти „ОРЕШАК 2013” –  с международно участие 1май – 30 септември 2013 г.   Община

Продължава

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЗК-ПЛОВДИВ

РЕГИОНАЛНА ЗАНАЯТЧИЙСКА КАМАРА – ПЛОВДИВ 4000 Пловдив, ул.”Д-р Г. Вълкович” № 3, тел. 032/ 62-75-96                                                                                                                               О Б Я

Продължава