You are here:

Улица на занаятите

Улицата на занаятите е разположена на мястото на някогашна чаршия.Четири къщи на ул. „Стръмна“ са преобразени в работилници и ателиета, където майсторите коват желязо, правят народни музикални инструменти, месят и пекат хляб, рисуват на стъкло, правят шевици, нетъкан текстил и плъсти, тъкат на стан или изработват кукли и керамични изделия.

Посетителите имат възможност да закупят уникален по рода си сувенир или сами да участват в изработката му.