You are here:

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЗК-ПЛОВДИВ

РЕГИОНАЛНА ЗАНАЯТЧИЙСКА КАМАРА – ПЛОВДИВ 4000 Пловдив, ул.”Д-р Г. Вълкович” № 3, тел. 032/ 62-75-96                                                           О Б Я В А

Продължава