You are here:

Занаятчийско училище

БЕЗПЛАТНО 

О Б У Ч Е Н И Е

Занаятчийско
училище за деца в АИР „Старинен Пловдив”-2021

                      Финансирано от Министерство
на културата, Община Пловдив и Регионална занаятчийска камара – Пловдив,
организират „Занаятчийско училище за деца в АИР <Старинен Пловдив> – 2021”, което ще
се проведе на територията на Старинен Пловдив
– Улица на занаятите /ул. „Стръмна” № 1, 1А, 2 и 3/, Занаятчийски център ”Бакалова
къща” /ул. Д-р „Чомаков” № 9/ и Ретро-фото /ул. „4-ти януари” № 4/,  с продължителност от м.март до м.октомври
включително.

 

1.       ДЕЦА –три групи за обучение:


Обучението  за една група включва осем последователни занятия, провежда се  по зададена програма с продължителност 4 астрономически часа /За I група от 12.00ч до 16.00ч За I група от 10.00ч до 14.00ч/ ;


Обучават се деца на възраст от 10 до 17 годишна
възраст ;

–       Детето, което се обучава в една група, посещава занятия само при един майстор;

–          Дати за обучение на групите по даден
занаят :

 

група

период на обучение

ден:

I

април

17

18

24

25

май

08

09

15

16

II

10.00ч-14.00ч

май

22

23

29

30

юни

05

12

19

26

III

септември

11

18

25

октомври

02

09

16

23

30

 

2.      ВЪЗРАСТНИ – една
група за обучение :

 

група

месец

ден: сряда

IV

юли

07

14

21

28

август

04

11

18

25

3.      Организиране на обучението:

 


Обучението се извършва по програма
изготвена от РЗК-Пловдив съвместно с майстора и включва теория и практика по
занаята. При приключване на  един курс на обучение се  придобиват минимум знания и
умения по даден занаят. Децата получават Сертификат.

–   Обучението се извършва в 20 ателиета по следните занаяти: Художествена керамика /грънчарско колело, мозайки, моделиране, техника сграфито/;  Пекарство /питки, баници, сладкиши/; Художествени тъкани /хоризонтален, вертикален стан, мокро и сухо плъстене/; Рисуване върху стъкло; Кукли /интериорни, национални, плетени/;  Обработка на дърво и дърворезба /дървопластика, варак-позлатяване/; Пирограф и писани яйца /стара, класическа и съвременна техника/; Старинно оръжие /видове и изработване на макет/; Иконопис; Гайтанджийство /изработване на различни изделия с орнаменти от гайтан/; Царевична шума; Кожа / малки изделия от естествена кожа/; Изработване на накити от мъниста;  Фотография /различни жанрове във фотографията/.


За периода на Занаятчийско училище от март до октомври, при
желание дете може да се обучи в  три
занаята или да повтори курс /програмата не се променя/.

т.е. едно дете :

= В първа група,  през м. март/април в осем занятия,  посещава само един занаят;

= Във втора група през м. май/юни в осем занятия, посещава втори занаят;

= В трета група през м. септември/октомври в осем занятия, посещава трети занаят.


Обучителят привежда  ателието в подходящ вид  за обучение, опазва и носи отговорност за
живота и здравето на децата по време на обучението. Децата са с работно облекло
/престилки, предоставени от РЗК-Пловдив/.


Обучителят осигурява дезинфектант, маски, миещи средства и
следи за спазване на предписаните мерки във връзка с Ковид -19.


Обучителят осигурява необходимите материали за съответния занаят .


Обучителят отразява редовното присъствие
на учениците в присъствена форма.

4.  Изделията
изработени по време на обучението в “Занаятчийско училище за деца” ще се
предоставят на РЗК-Пловдив за организиране на благотворителна изложба- базар в
Галерия „ЗАНАЯТИ” / ул. „Д-р. Вълкович” № 3/. Събраните средства ще бъдат
дарени  на фонда за „Изграждане на Клиника
по педиатрия в Пловдив”.

5.
Родителите,
чийто деца ще се обучават в “Занаятчийско училище”, подават заявление на e-mail: rzk_plovdiv@mail.bg  или в офиса на РЗК-Пловдив и подписват  заявление-декларация.

ЗА ДЕЦА ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ, може да свалите от секция Заявления и молби

ЗА  IV ГРУПА ЗАЯВЛЕНИЕ, може да свалите от секция Заявления и молби