You are here:

Мисия, цели и каузи

Мисия

rs54yg
jk3ui22d

Цели и каузи

  • Да защитава интересите на своите членове и [да ги подпомага, да съдейства за недопускане на нелоялна конкуренция между тях]
  • да съдейства на държавната и общинската администрация в усилията им за насърчаване развитието на занаятите и осигуряване качеството на предоставяните эаиаятчийски услуги и при разработване на наредби, програми и проекти, свързани със занаятите.