You are here:

Управителен съвет

Тони Т. Симидчиева

Председател

Владимир Е. Буров

Зам. Председател

Неделчо Д. Неделчев

Елена С. Драмова

Зам. Председател

Марияна Г. Димитрова

Членове на Управителен съвет   мандат  2022г - 2027г

Тони Т. Симидчиева

председател

Владимир Е. Буров

зам. председател

Елена С. Драмова

зам. председател

Марияна Г. Димитрова

Неделчо Д. Неделчев

Елена Й. Георгиева

Тони Г. Пранджева

Членове на Комисията по етика и решаване на спорове:  мандат  2022г - 2027г

Сурпик А. Нишанян

Жана С. Иванова - Димитрова

Пенка Д. Ставрева

Славка К. Балджиева

Стоян М. Стоянов

Членове на Управителен съвет мандат 2017 г. - 2021 г.

1. г-жа  Тони Симидчиева – Председател 088871 02 39
2. г-н    Владимир  Буров – Зам.председатeл 0887 02 75 35
3. г-жа  Елена Драмова  – Зам.председатeл 0887 44 73 75
4. г-жа  Марияна Димитрова  0888 64 18 80
5. г-н    Неделчо Неделчев 0898792948
6. г-н    Николай Влашев 0899965128
7. г-н    Георги Лефтеров 0889361451

Членове на Комисията по етика и решаване на спорове: мандат 2017 г. - 2021 г.

1. г-жа Сурпик Нишанян 0889 25 60 35
2. г-н   Костадин Деведжиев 0893 46 54 19
3. г-н   Любомир Младенов 0887 62 03 23
4. г-жа Славка Балджиева 0878341263
5. г-жа Пенка Ставрева 0898738360

Членове на Управителен съвет мандат 2011 г. - 2016 г.

1. г-жа Тони Симидчиева – Председател 088871 02 39
2. г-н Любомир Младенов – Зам.председатeл 0887 62 03 23
3. г-жа Елена Драмова 0887 44 73 75
4. г-н Благой Темелков Попов 088864 31 44
5. г-н Владимир Енев Буров 0887 02 75 35
6. г-жа Искра Танчева Даскалова 0888 34 23 38
7.  г-н Неделчо Неделчев 0898792948

Членове на Комисията по етика и решаване на спорове: мандат 2011 г. - 2016 г.

1. г-н Ованес Арменак Харутюнян 0888 52 31 36
2. г-жа Марияна Георгиева Димитрова 0888 64 18 80
3. г-н Иван Николов Станев 088767 55 87
4. г-жа Стефка ГеоргиеваТоросян 088772 10 94
5. г-жа Сурпик АприянНишанян 0889 25 60 35