You are here:

Втори национален събор на овцевъдите 24-26 Май 2013


Втори национален събор на овцевъдите
24-26 Май 2013
      В събора могат да участват производители на традиционни  продукти от овче мляко, месо и вълна,  както и занаяти съпътстващи овцевъдството. Изложителите на събора се разделят в четири групи:
          Изложители на животни (овце, кози, кучета, коне и др.);
          Изложители на продукция (сирене, кашкавал и др.)
       Занаятчии (кожухари, сарачи, даракчии, ножари, чанове и хлопки, керамика и съдове, носии и цървули, гайди и тъпани и др.)
          Производители и търговци на селскостопанска техника, машини и съоръжения в овцевъдството.
 Изложбена площ:
За животните – овце, кози, коне, кучета и др. , ще бъдат осигурени боксове, които ще са разположени така, че да има непосредствена видимост от всички посетители. Изхранването на животните по време на събора е ангажимент на организаторите. За животните е осигурена тента при лошо време.
  До площта на овцете и козите ще има осигурени площи за кучета и коне.
За изложителите на продукция ще има изложбени маси под инсталирани тенти.
За изложителите-занаятчии ще бъдат осигурени шатри с приблизителни размери 2,50 х 2,50 м., с такса 120.00 лв. за трите дни на Събора. Оборудването- маси, стелажи, столове и др. е ангажимент на изложителите.
За изложителите на техника, машини и оборудване ще бъдат осигурени площи.
*Една шатра може да бъде споделена от двама изложители-занаятчии.
Заявка за участие:
Всички изложители трябва да заявят участието си с попълнена  Заявка – договор, изпратена по поща, факс или сканирано по електронна поща до 30 април 2013 година.
Пътните разходи и разходите по пребиваването:
Ø  На изложители с продукция, занаятчии, производители и търговци са за сметка на изложителите.
Ø  На изложителите с животни, членове на развъдните организации, ще бъдат заплатени разходите по транспорт и настаняване за сметка на организаторите.
Ø  Такса шатра за събора – 120.00 лв. за занаятчии. Таксите за изложители на селскостопанска техника, фуражи, ветеринарни препарати и аксесоари се договарят допълнително с организаторите.
Специфични изисквания на изложителите (вкл. резервация на нощувки) се заявяват най-късно до 30 март 2013 и се договарят предварително с организаторите.
За контакти:  тел. + 359 62 622 336;      + 359 887 070 405 ;    +359 884 350 766
Eail: nsob2012@abv.bg         Web:   www.saborbg.com
Facebook: Национален Събор На Овцевъдите
Заявка за участие и повече информация за събора може да свалите от тук: