You are here:

Международен фестивал “Празници на духовната музика” – Дупница 14-16 юни

Всички майстори, които упражняват следните занаяти – гайтанджийство, грънчарство, звънчарство, накити, национални кукли, везба, брюкселска дантела, стъклени изделия, кошничарство, бозаджийство

Продължава

Проблеми, предизвикателства и възможности пред малкия и средния бизнес на местно, национално и европейско ниво

РЕГИОНАЛНА ЗАНАЯТЧИЙСКА КАМАРА Уважаеми колеги, имаме покана за участие в кръгла маса – дебат Проблеми, предизвикателства и възможности пред малкия

Продължава