You are here:

Проблеми, предизвикателства и възможности пред малкия и средния бизнес на местно, национално и европейско ниво


РЕГИОНАЛНА ЗАНАЯТЧИЙСКА КАМАРА
Уважаеми колеги, имаме покана за участие в
кръгла маса – дебат
Проблеми, предизвикателства и възможности пред малкия и средния бизнес на местно, национално и европейско ниво,
което ще се състои в
гр. Пловдив, 7 декември 2012 г., от 14:00 часа
Хотел Интел Кооп, ул. Константин Нунков 13А, кв. Южен
Ще бъдат обсъдени проблеми като възможностите за ползване на европейски проекти, взаимоотношенията с монополистите, промяна в Закона за занаятите, Закона за туризма и др.
Поканата е от г-жа Надежда Нейнски
Президент на Съюза за малки и средни предприятия- Европа /SME Europe/
Депутат в Европейския парламент 
Тони Симидчиева
Председател на РЗК – Пловдив