You are here:

Презентация на Сеньор Експертен Сервиз, Германия


П О К А Н А
за
 Презентация
на Сеньор Експертен Сервиз, Германия 
21. март /четвъртък/  от 10.00 ч.
Делови център Пловдив, ул. Хан Кубрат № 1
         Каним членовете на Българска Туристическа камара, ресторантьори и хотелиери от Пловдив и региона, членове на Регионалната занаятчийска камара и други фирми, работещи в областта на туризма,
на среща с г-жа Ю. Шюлер – Ръководител на проектите за Централна и Източна Европа в централата на СЕС в Бон, която ще Ви запознае с дейността на СЕС:
       По какви въпроси експертите на СЕС могат да окажат съдействие?
       Каква е ползата за българската фирма?
SES (Сеньор Експертен Сервиз) е германска организация за международно икономическо сътрудничество. Сеньор-експертите на SES предават безвъзмездносвоя опит и знания на малки и средни предприятия и фирми, учебни заведения, обществени администрации и  организации.    
        
Ще се радваме на Вашето участие !