You are here:

“ЗАНАЯТИТЕ – НАСЛЕДСТВО И БЪДЕЩЕ” Регионална занаятчийска камара-Пловдив изпълнява ключов проект, с подкрепата на Национален фонд “Култура”

Проектът  „Занаятите – наследство и бъдеще“, с финансово подпомагане по „Програма за възстановяване и развитие на частните културни организации“  ще се изпълнява в

Продължава