You are here:

“ЗАНАЯТИТЕ – НАСЛЕДСТВО И БЪДЕЩЕ” Регионална занаятчийска камара-Пловдив изпълнява ключов проект, с подкрепата на Национален фонд “Култура”

Проектът  „Занаятите – наследство и бъдеще“, с финансово подпомагане по „Програма за възстановяване и развитие на частните културни организации“  ще се изпълнява в рамките на 12 месеца на територията на общините Пловдив, Карлово, Сопот и Родопи, но дейностите предвидени в него, надхвърлят границите на административна област Пловдив.

Партньори по проекта са: Община Пловдив, Регионалният център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО, Национална занаятчийска  камара  и читалище  „Родопски напредък“ с. Ситово. Медийни партньори са: БНТ- Пловдив ; БНР – Радио  Пловдив; Пловдив онлайн и PLOVDIV press.

Цели на проекта:

  1. Възстановяване и развитие на Регионална занаятчийска камара, чрез укрепване на  организационния капацитет и материалната база, създаване и изпълнение на адекватна и динамична комуникационна  стратегия  и  устойчива и ефективна партньорска мрежа.
  2. Развитие на  обществения диалог за бъдещето на художествените занаяти с рефлексия за промяна на публичните политики
  3. Развитие на нови подходи за опазване и популяризиране на културното наследство, включително  чрез  майсторски класове, обучения  и  дигитално  представяне на  художествени занаяти и ново съдържание.
  4. Децентрализация на културния живот чрез осигуряване на достъп до съдържание и участие на жителите на с. Ситово, Сопот  и Карлово и представяне на  възможностите за  развитие на регионални интегрирани културни и туристически продукти.
  5. Представяне на ново съдържание, основано на нематериалното културното наследство, в частност  на  художествените занаяти
  6. Развитие на нови публики и привличане на участници, със специален фокус към подрастващите, вкл. емигранти от Украйна, деца със СОП и други.

 Планираните дейности са :

1.Управление на проекта

2.Публичност и комуникация – В рамките на дейността ще бъде създаван нов динамичен сайт на РЗК-Пловдив, три филма представящи традиционни занаяти, рекламен клип, посветен на Улица на занаятите, както и 18 видеоматериала, представящи ателиета и майсторите от различни занаяти. Освен традиционните комуникационни канали с подкрепата на Регионалния център за нематериално наследство за Югоизточна Европа към ЮНЕСКО, информация за българските традиционни занаяти ще достигне до аудитории от специалисти и обществеността в 16 държави от мрежата.

3.Организиране  и провеждане на обучения за дигитални умения на членове на РЗК – 18 представители на РЗК ще бъдат обучени да създават и представят съдържание за дейността си, което да представят в социалните мрежи.

4.Организиране и провеждане на творчески работилници  и  изложба „Заедно“ –  Работилниците ще се провеждат по тематична програма от 18 майстора. През обученията ще преминат над 300  деца, от които 40- т са в неравностойно положение или емигранти. Уменията  и постиженията си децата ще представят в изложба и на есенния панаир на занаятите

  1. Организиране и провеждане  на майсторски класове по автентични занаяти с едни от най – добрите майстори в страната  по гравьорство, ножарство и калоферска дантела в Карлово и Сопот
  2. Организиране и провеждане на изложба „ВИЗИЯ, РАЗКАЗ, ДОКОСВАНЕ” посветена на традицията на забраждането и символите на забрадката като част от аксесоара и украсата на българската женска носия.
  3. Провеждане и представяне на изследване  „Занаятите – между творческата икономика и опазването на наследството. Решения за бъдещето„. Ще бъде проучено и анализирано законодателството и поднормативни актове, свързани със занаятчийството и в частност художествените занаяти като част от нематериалното културна наследство и  творческата икономика на България, както и добри практики и проблемни зони при представяне на културния продукт, свързани със занаятчийството и ролята му за развитие на културния туризъм.

8.Организиране  и провеждане на дискусионна кръгла маса посветена на проблемите и перспективите  през развитието на традиционните художествени занаяти. В планираната кръгла маса се предвижда участие на представители на всички заинтересовани страни, които ще представят своя опит и виждания и ще обсъдят  резултати от изследването. Предвижда се проектът да приключи с заключителен документ по темата, който ще бъде изпратен до органите на местната и държавна власт и да  допринесе за диалога за бъдещето на  художествените занаяти и промяна на публичните политики за опазването им.

9.Организиране и провеждане на панаир на занаяти за деца и възрастни през месец септември 2023 година.

Проектът се основа, принципите на участие, равнопоставеност и много широко партньорство на международно, национално и местно ниво и с  подкрепата на доброволци от РЗК.