You are here:

Съобщение до членовете на РЗК-Пловдив


Уважаеми колеги,
   От 09.02.2012 г. има нов Управителен съвет и нова регистрация в ПОС.
   Започнахме кампания за актуализиране информацията в регистъра на членовете на РЗК-Пловдив. Ще бъдат посетени на място, от наш представител, всички, които не могат да бъдат открити по телефона, тъй като много от телефоните са променени или закрити.
Изтича 2012 г. имного от Вас не са заплатили членския си внос. Имаше известни затруднения в работата на РЗК-Пловдив  и са останали несъбрани суми за минали години. Членският внос за месец е 3 лв., а за година 36.00 лв.
    УС на РЗК взе решение, че за да бъде актуално членството Ви, трябва да сте заплатили членски внос за текущата година + една година назад. За да работи нормално Камарата е необходимо редовно заплащане на членския внос от всички. Всеки, който смята, че не желае да бъде член на РЗК-Пловдив и да не плаща членски внос, моля да подаде молба за заличаване от Регистъра на занаятчиите в офиса на РЗК. Това е начина да не се търсят дължимите членски вноски.
   Майсторите, които не подадат такава молба, се считат за членове на Камарата и сумите за членски внос може да бъдат събирани като дължими.
Членският внос може да бъде платен по следния начин : 
в офиса на РЗК-Пловдив: ул. Д-р Вълкович  № 3

или 
по банков път:  Пощенска Банка 
                 IBAN: BG88 BPBI 7924 1063 8528 01
                 BIC:    BPBI BGSF
Петя Ташева – сътрудник