You are here:

Вълнуващото приключение за пловдивските деца продължава

Вълнуващото приключение за пловдивските деца в света на старите занаяти и традиции на Улица на занаятите в Стария град продължава.
Как от парченцето глина се ражда красив съд или украшение научиха те от майстор Даниела Горалова
“Да изваяш занаятчийско изделие се изисква не само добър материал и сръчност. Търпение, познаване на различните техники на изписване и печене, най-вече вдъхновение е нужно, за да упражняваш един от най-старите занаяти познат на човечеството”. С усмивка и любопитство, заедно с майстор Горалова, те проектираха и създадоха и свои изделия. Приключението и предаването на тънкостите на майсторлъка на различни занаяти, продължава с подкрепата на Национален фонд „Култура“/ National Culture Fund, Bulgaria по проект ЗАНАЯТИТЕ – НАСЛЕДСТВО И БЪДЕЩЕ“ на Регионална занаятчийска камара – по програма „Възстановяване и развитие на частните културни организации”.