You are here:

Ръководство през годините

1895 – 1919 г
Андон Станев
Съосновател и дългогогодишен член на Управителния съвет на Пловдивската Търговско-индустриална камара
1895 - 1898
Костаки Пеев

Съучредител и подпредседател на пловдивската Търговско-индустриална камара (1895-1898); а след това – неин почетен председател.

1899 – 1903
Стефан Обрейков
Член на Управителния съвет и председател на Пловдивската Търговско-индустриална камара (1903 – 1924 г.), а след това – неин почетен председател
1927 – 1928
Личо Личев
Председател на Пловдивската търговско-индустриална камара
1930 – 1943
Д-р Обрейко Обрейков
председател на ТИК – Пловдив

Литература:

Велева, Л. Приносът на камарите за търговското образование в България. – В: Сборник „Националното историческо образование“, В. Търново, 2005, с. 43-49.

Саздов, Д. Социалната политика в законодателството на демократична България (1880-1912). София, 2008. с. 261.

Шишков, Ст., Пловдив в своето минало и настояще. Пловдив. 1926 г. с. 254-255.

ТДА – Пловдив. ф 147 к, оп.1, а.е. 1-543. 1895 – 1943 г.

Ташев, Т. Министрите на България 1879-1999. София. 1999.

Лазаров,  Ст.Търговско-индустриалните камари в законодателството на България (1894-1944).

Раданова, Е. Банкерът Гешов създал първите търговски камари. 2005.

Юбилеен сборник на търговско-индустриалните камари в Царството по случай двадесет и пет години

от основаването им (1895-1920), С. 1920, с. 82-141.