You are here:

ПРОЛЕТНА ИЗПИТНА СЕСИЯ 2016г

                          ПРОЛЕТНА  ИЗПИТНА СЕСИЯ
           
              Пролетната изпитна сесия за майстори и калфи, стартира на 1 април 2016г. и продължава до 27 май 2016г.

               Комисии по съответните занаяти се събират и оценяват уменията на колегите си. Съставът на специалистите, които допускат или отхвърлят новите кандидати, се назначава от Председателя на Националната занаятчийска камара.
               Молби за допускане до изпит се приемат до 05 май 2016г. в Галерия „ЗАНАЯТИ” , разположена  под офиса на Регионалната занаятчийска камара –  Пловдив – на ул. “Д-р Вълкович” № 3. от 11:00 до 16:30 часа всеки ден без събота и неделя. Тел за връзка 032 62 75 96; 0879 839 577.