You are here:

Пленер по дърворезба, Радка Вацева, Галина Симеонова и Цветана Зелямова

галерия ЗАНАЯТИ
Ви  кани на
Откриване
изложба на дърворезбите  изработени в конкурсната задача от Пленера по
дърворезба  и изделия на майсторите Радка
Вацева –рисувано стъкло, Галина Симеонова и Цветана Зелямова – калоферска
дантела

 

Откриване:  18 май
2016
година/сряда/18:00

часа