You are here:

Ножарски пленер Сопот 2017 – 12, 13 и 14 май

                        Ножарски пленер 

             12, 13 и 14 май 2017г. гр.Сопот Организатори:Община Сопот, Къща музей Иван Вазов, РЗК-Пловдив и Сопотски Еснафъ . 

Той е пореден от пленерите “Работилницата” , чиято цел е популяризирането на занаятите и добрите практики на ръчния труд, обмяна и предаване на опит между занаятчиите и между поколенията.
Подбрана е богата програма с различни уроци касаещи направата на един нож

Официална тема ще е ножът.

Подтемите са гравьорство, дърворезба, направа на приклади, варене на домашна бира.
Официалните участници ще са 65.
Пленерът е отворен тип и всеки посетител е добре дошъл  и ще може  да стане пряк свидетел на направата на хладно оръжие – от изковаването до гравирането му.