You are here:

КУРС ПО ФОТОГРАФИЯ 28.11.15г – 30.01.16г

 ЗАНАЯТЧИЙСКО УЧИЛИЩЕ
КЪМ РЕГИОНАЛНА ЗАНАЯТЧИЙСКА КАМАРА – ПЛОВДИВ

О Б Я В Я В А
                                                    КРАТЪК КУРС
                                                              ПО
Ф О Т О Г Р А Ф И Я
ЗА НАЧИНАЕЩИ
Цел на курса:
Да запознае участниците в курса:
–  основните принципи и техники във фотографията;
–  управление на  фотоапарат;
–  изработване на най-добра снимка, избор на  сюжет и  композиция;
–  практически задачи по фотография и начини за тяхното решаване;
–  програми за обработка и  правилно съхранение.
Времетраене:
       Събота от  13.30до 16.00часа,  начало 28 ноември  2015г,  /5 декември,19 декември, 9 януари,16 януари,23 януари и 30 януари /.
Записване :
На  mail: rzk_plovdiv@mail.bg , или на адрес гр. Пловдив, ул. “Д-р Вълкович” 3 / Галерия „ЗАНАЯТИ”, вход от ул. Отец Паисий/  от 11 до 16.30ч.
Място на обучение:
      гр. Пловдив, ул. Д-р Вълкович 3, ет 1, Регионална Занаятчийска Камара.
Обучението стартира при минимален  брой участници – 5 души.
Такса  обучение:
      198лв за 8 занятия
      Таксата се заплаща еднократно, най-късно до една календарна седмица преди началото на занятията, на място или по банкова сметка на Регионална занаятчийска камара- Пловдив: Пощенска банка, IBAN: BG88 BPBI 7924 1063 8528 01, BIC: BPBI BGSF . В основание за плащане запишете текста: „такса обучение” и името на обучавания. При отсъствие от занятия или отказ от курса, таксата не се възстановява.
Лектор на курса, Майстор фотограф Мариана Добрева.
За допълнителни въпроси:

Димитра Лефтерова – тел: 088 240 1531, mail: rzk_plovdiv@mail.bg