You are here:

КОЛЕДЕН БАЗАР НА ЗАНАЯТИТЕ 01.12 – 31.12.2014г


Уважаеми занаятчии,
Национална занаятчийска камара, Регионална занаятчийска камара – София , със съдействието на „Пазари Възраждане” 
имат удоволствието да Ви поканят да участвате в 

„КОЛЕДЕН БАЗАР НА ЗАНАЯТИТЕ”
От 1 до 31 декември 2014 г.
На територията на Пазари Възраждане – Женския пазар от ул. „Цар Симеон” на открито пространство, където се провежда съботния занаятчийски базар
Условия за участие :
1.     Занаятчии /майстори, калфи, собственици на занаятчийски предприятия/, членове на Регионалните занаятчийски камари и майстори от Задруга на майсторите на народни художествени занаяти.
2.     Заявление до изп.директор на Пазари Възраждане /Приложение – образец/, попълнено и подписано. Към заявлението занаятчиите прилагат само документите, изброени в т.3.
3.     Копие  на майсторско/калфенско свидетелство или удостоверение за занаятчийско предприятие.
4.     Такса 15 лв.на ден за 2 м2. Всеки участник си носи стол и маса.
5.     Срок за потвърждение най-късно до 14.11.2014 г.
Заявление и копие на документ за квалификация се приемат в офиса на РЗК-София и на ел. поща на РЗК-София: zanaiati_sf@abv.bg

ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
НА „ПАЗАРИ ВЪЗРАЖДАНЕ” 
З А Я В Л Е Н И Е
ОТ ……………………………………………………………………………………………..
ФИРМА…………………………………………….БУЛСТАТ………………………………
АДРЕС…………………………………………………………………………………………
Г-Н ДИРЕКТОР,
Моля да ми бъде предоставена маса за сергийна търговия /павилион/ под наем на територията на пазар ………………………, сектор ……………. маса/павилион/ № ……..
за продажба на …………………………………, считано от …………………………………
ПРИЛОЖЕНИЕ:
ЗА ФИРМА :                                                          ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛ:
1. Агенция по вписване – КОПИЕ                       1. Регистрационна карта – КОПИЕ
                                                                       2. Анкетна карта              – КОПИЕ