You are here:

Изложба МАРТЕНИЦИ 2016г

галерия ЗАНАЯТИ
Ви  кани
на
откриване изложба на ръчно изработени
мартени-
уникати
Елена Драмова                  Пепа Ставрева
Румяна Герчева                 Донка Бочукова
Марияна Димитрова      Спаска Георгакева
Десислава Баракова        Здравко Минчев
Нина Драмова                  Донка Станева
Откриване:  8 февруари
2016
година,  18:00
часа,