You are here:

ЕСЕННА ИЗПИТНА СЕСИЯ 2016г

.
                 ЕСЕННА  ИЗПИТНА СЕСИЯ
       на Регионална Занаятчийска Камара – Пловдив
              Есенната изпитна сесия за майстори и калфи, стартира на 01 ноември 2016г. и продължава до 10 декември 2016г.
               Комисии по съответните занаяти се събират и оценяват уменията на колегите си. Съставът на специалистите, които допускат или отхвърлят новите кандидати, се назначава от Председателя на Националната занаятчийска камара.
               Молби за допускане до изпит се приемат до 14 ноември 2016г. в Галери  “ЗАНАЯТИ”, разположена под офиса на Регионалната занаятчийска камара – Пловдив – на ул. “Д-р Вълкович” № 3. от 11:00 до 16:30 часа всеки ден без събота и неделя. Тел за връзка 0879 839 577.