You are here:

ЕСЕННА ИЗПИТНА СЕСИЯ 2015г

                       ЕСЕННА  ИЗПИТНА СЕСИЯ
       на Регионална Занаятчийска Камара – Пловдив
              Есенната изпитна сесия за майстори и калфи, стартира на 15 oктомври 2015г. и продължава до 05 декември 2015г.

               Комисии по съответните занаяти се събират и оценяват уменията на колегите си. Съставът на специалистите, които допускат или отхвърлят новите кандидати, се назначава от Председателя на Националната занаятчийска камара.

               Молби за допускане до изпит се приемат до 01 ноември 2015г. в офиса на Регионалната занаятчийска камара в Пловдив – на ул. “Д-р Вълкович” № 3. от 11:00 до 16:30 часа всеки ден без събота и неделя. Тел за връзка 0879 839 577.