You are here:
22

сеп.

Есенен панаир на занаятите 2023

петък, 22 септември 2023 г. от 10:00

до

неделя, 24 септември 2023 г. от 19:00

Стария град, ул. "Стръмна"2

Уважаеми колеги

Регионална Занаятчийска Камара – Пловдив

Ви кани да участвате в Есенен панаир на занаятите,

 22 септември 2023 г. – 24 септември 2023 г. (включително)

петък,събота и неделя

 ул. Съборна/ Старият град/,

     Условия за участие:

Съгласно регламента право на участие в Панаир на занаятите, имат всички членове на РЗК от цялата страна, които отговарят на следните условия :

  • имат платен членски внос;
  • атрактивно облекло;
  • правят демонстрации на занаята си.

          Предоставяме шатра /отворена/, която може да се ползва от двама участника по ½.  Маси и столове се осигуряват от участниците.

ВНИМАНИЕ: Шатрата се ползва единствено и само от майстора-заявител. В случай, че на шатрата има други хора, други изделия, които не са изработени от майсторите, си запазваме правото да ги отстраним от Панаира на занаятите.

За да заявите желанието си за участие, трябва да изпратите копие на майсторско свидетелство /за тези които участват за първи път/ документ за платен членски внос към РЗК и попълнена Заявка за участие на e-mail: rzk_plovdiv@mail.bg , най-късно до 10 септември 2023 г. За майсторите, които ще участват за първи път, задължително заявката да бъде придружена със снимки на майстора и изделията му.

Настаняването на майсторите по шатрите започва:

 На 22 септември 2023г(петък) на ул. Съборана от 7.30ч. до 9.00ч след специален пропусквателен режим.

Препоръчваме настаняването да стане в указаното време, защото след това ще бъде почти невъзможно.

Свалете Заявка за участие в Есенен Панаир ТУК.

Забележка:

Подадена заявка, на която не е върнат отговор означава, че не е получена успешно.

Сподели: