“ЗАНАЯТИТЕ – НАСЛЕДСТВО И БЪДЕЩЕ”

Регионална занаятчийска камара –
Пловдив изпълнява ключов проект, с подкрепата на  Национален фонд „Култура“.

Проектът
 „Занаятите – наследство и бъдеще“, с финансово
подпомагане по „Програма за възстановяване
и развитие на частните културни организации“
 ще се изпълнява в рамките на 12 месеца на територията
на общините Пловдив, Карлово, Сопот и Родопи, но дейностите предвидени в него, надхвърлят границите на административна област Пловдив.

Партньори по проекта са: Община Пловдив, Регионалният център за
опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата
на ЮНЕСКО, Национална занаятчийска 
камара  и читалище  „Родопски напредък“ с. Ситово. Медийни
партньори са: БНТ- Пловдив ; БНР – Радио 
Пловдив; Пловдив онлайн и PLOVDIV press.

Цели на проекта:

1. Възстановяване и развитие на Регионална занаятчийска камара, чрез
укрепване на  организационния капацитет и
материалната база, създаване и изпълнение на адекватна и динамична
комуникационна  стратегия  и 
устойчива и ефективна партньорска мрежа.

2. Развитие на  обществения диалог за
бъдещето на художествените занаяти с рефлексия за промяна на публичните
политики

3. Развитие на нови подходи за опазване и популяризиране на културното
наследство, включително  чрез  майсторски класове, обучения  и 
дигитално  представяне на  художествени занаяти и ново съдържание.

4. Децентрализация на културния живот чрез осигуряване на достъп до
съдържание и участие на жителите на с. Ситово, Сопот  и Карлово и представяне на  възможностите за  развитие на регионални интегрирани културни и
туристически продукти.

5. Представяне на ново съдържание, основано на нематериалното културното
наследство, в частност  на  художествените занаяти

6. Развитие на нови публики и привличане на участници, със специален фокус
към подрастващите, вкл. емигранти от Украйна, деца със СОП и други. 

 Планираните дейности са
:

1.Управление на проекта 

2.Публичност и комуникация – В рамките на дейността ще бъде създаван
нов динамичен сайт на РЗК-Пловдив, три филма представящи традиционни занаяти,
рекламен клип, посветен на Улица на занаятите, както и 18 видеоматериала, представящи
ателиета и майсторите от различни занаяти. Освен традиционните комуникационни
канали с подкрепата на Регионалния център за нематериално наследство за
Югоизточна Европа към ЮНЕСКО, информация за българските традиционни занаяти ще
достигне до аудитории от специалисти и обществеността в 16 държави от мрежата.

3.Организиране  и
провеждане на обучения за дигитални умения на членове на РЗК – 18 представители
на РЗК ще бъдат обучени да създават и представят съдържание за дейността си,
което да представят в социалните мрежи.

4.Организиране и провеждане на творчески работилници  и 
изложба „Заедно“ –  Работилниците
ще се провеждат по тематична програма от 18 майстора. През обученията ще
преминат над 300  деца, от които 40- т са
в неравностойно положение или емигранти. Уменията  и постиженията си децата ще представят в
изложба и на есенния панаир на занаятите

5. Организиране и провеждане 
на майсторски класове по автентични занаяти с едни от най – добрите
майстори в страната  по гравьорство,
ножарство и калоферска дантела в Карлово и Сопот

6. Организиране и провеждане на изложба „ВИЗИЯ, РАЗКАЗ,
ДОКОСВАНЕ” посветена на традицията на забраждането и символите на забрадката като
част от аксесоара и украсата на българската женска носия.

7. Провеждане и представяне на изследване  „Занаятите – между творческата икономика и
опазването на наследството. Решения за бъдещето„. Ще бъде проучено и
анализирано законодателството и поднормативни актове, свързани със
занаятчийството и в частност художествените занаяти като част от нематериалното
културна наследство и  творческата
икономика на България, както и добри практики и проблемни зони при представяне
на културния продукт, свързани със занаятчийството и ролята му за развитие на
културния туризъм.

8.Организиране  и
провеждане на дискусионна кръгла маса посветена на проблемите и
перспективите  през развитието на
традиционните художествени занаяти. В планираната кръгла маса се предвижда
участие на представители на всички заинтересовани страни, които ще представят
своя опит и виждания и ще обсъдят 
резултати от изследването. Предвижда се проектът да приключи с
заключителен документ по темата, който ще бъде изпратен до органите на местната
и държавна власт и да  допринесе за
диалога за бъдещето на  художествените
занаяти и промяна на публичните политики за опазването им.

9.Организиране и провеждане на панаир на занаяти за деца и
възрастни през месец септември 2023 година.

Проектът се основа, принципите на участие, равнопоставеност и
много широко партньорство на международно, национално и местно ниво и с  подкрепата на доброволци от РЗК.