Членове на Управителен съвет 

 мандат  2017г – 2021г

 1. 1. г-жа  Тони Симидчиева – Председател 088871 02 39
 2. г-н    Владимир  Буров – Зам.председатeл 0887 02 75 35
 3. г-жа  Елена Драмова– Зам.председатeл 0887 44 73 75
 4. г-жа  Марияна Димитрова  0888 64 18 80
 5. г-н    Неделчо Неделчев 0898792948
 6. г-н    Николай Влашев 0899965128
 7. г-н    Георги Лефтеров 0889361451

Членове на Комисията по етика и решаване на спорове:

 мандат  2017г – 2021г

1.г-жа Сурпик Нишанян 0889 25 60 35

2.г-н   Костадин Деведжиев 0893 46 54 19

3.г-н   Любомир Младенов 0887 62 03 23

4.г-жа Славка Балджиева 0878341263

5.г-жа Пенка Ставрева 0898738360

                      

Членове на Управителен съвет 
 мандат  2011г – 2016г

 1. г-жа Тони Симидчиева – Председател 088871 02 39
 2. г-н Любомир Младенов – Зам.председатeл0887 62 03 23
 3. 3. г-жа Елена Драмова0887 44 73 75
 4. 4. г-н Благой Темелков Попов088864 31 44
 5. г-н Владимир Енев Буров0887 02 75 35
 6. г-жа Искра Танчева Даскалова0888 34 23 38
 7. г-н Неделчо Неделчев 0898792948

Членове на Комисията по етика и решаване на спорове:
 мандат  2011г – 2016г

1.г-н Ованес Арменак Харутюнян 0888 52 31 36

2.г-жа Марияна Георгиева Димитрова 0888 64 18 80

3.г-н Иван Николов Станев 088767 55 87

4.г-жа Стефка ГеоргиеваТоросян 088772 10 94
5.г-жа Сурпик АприянНишанян 0889 25 60 35