You are here:

Забраждането – Една разказана приказка от майстор Стоян Маринов

Изложбата „Визия, разказ, докосване“ – Една разказана приказка от майстор Стоян Маринов за забраждането, бе представена на делегация, експерти участници в 11-ата международна среща на Категория 2 центровете на ЮНЕСКО, работещи за опазване на нематериалното културно наследство.
Изложбата е реализирана от Регионална Занаятчийска Камара Пловдив с изключителната подкрепа на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на Юнеско, по проект „Занаятите-наследство и бъдеще” финансиран от Национален фонд „Култура“/ National Culture Fund, Bulgaria по „Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации” .