You are here:

XXІІ-ия Международен фестивал на маскарадните игри “Сурва”-Перник 2013

Уважаеми колеги,
  Информираме ви, че Национална занаятчийска камара осигурява възможност за участие в XXІІ-ия Международен фестивал на маскарадните игри “Сурва”-Перник 2013, който ще се състои от 1 до 3 февруари 2013 г. Във фестивала могат
да участват всички занаятчии, редовни членове ( с платен членски внос) , които изработват художествени произведения и сувенири тематично свързани с фестивала. Това е изрично изискване на организаторите от Община Перник и не подлежи на обсъждане.
  Таксата към община Перник за търговската дейност е 2,50 лв на кв.м на ден като Общината е определила точна квадратура за едно място – 2х2 кв.м.
  Моля, всички желаещи да участват в XXІІ-ия Международен фестивал на маскарадните игри “Сурва”, с продажби на открито на площада на гр. Перник пред Мемориалния комплекс, да подадат следната информация в Регионалната Камара: трите имена на участника, занаята, копие на майсторското свидетелство, каква площ желае да наеме, телефон за връзка, електронна поща. Документи се приемат до 15 ЯНУАРИ 2013 г.