You are here:

Видео по проект „Занаятите-наследство и бъдеще”

Ателието на Даниела Горалова е разположено на Улица на занаятите в Пловдив – Стария град, ул. “Стръмна”3. Даниела е майстор “Художествена керамика”.
Клипът е реализиран по проект „Занаятите-наследство и бъдеще” на Регионална Занаятчийска Камара Пловдив с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“/ National Culture Fund, Bulgaria по „Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации”.