You are here:

Стартира проучване, посветено на политиките и законодателството в сферата на художествените занаяти

В рамките на проект „ЗАНАЯТИТЕ – НАСЛЕДСТВО И БЪДЕЩЕ“, финансиран по програма „Възстановяване и развитие на частните културни организации“ на Национален фонд „Култура“ стартира изследване посветено на политиките за опазване на нематериалното културно наследство в България „Занаятите – между творческата икономика и опазването на наследството. Решения за бъдещето„.  Изследването ще се осъществи от интердисциплинарен екип от специалисти към „Център за политики и култура“ ЕООД, Целта въз основа на събраната и анализирана информация да се проведе и крайно необходимата дискусия за ролята на художествените занаяти и техния принос за запазване на културната идентичност, необходимостта от активна и държавна устойчива политика, която да подпомогне запазването на застрашените от изчезване занаяти и развитието на мерки за подкрепа на останалите.

Ще бъдат изследвани законодателството в областта на нематериалното културно наследство в частност художествени занаяти в страната, както и нормативните актове, свързани със стимулиране на развитието на занаятите чрез осигуряване на условия за разгръщане на предприемчивостта и защита на интересите на занаятчиите в България. Във фокуса на проучването са и моделите на партньорство и финансиране, както и добри практики за взаимодействие между занаятчийските общности, местните и държавни власти, както и местните инициативни групи в селските райони. Важен акцент е и събирането и анализът на данни, свързани със статута на занаятчията в парадигмата – икономически субект/ търговец /творец/ пазител на наследството.

В проучването ще се включат Националната и Регионалните занаятчийски камари в страната, като ще изследва техният капацитет, опит и изпълнение на дадените от им Закона за занаятите правомощия.

Не на последно място ще бъдат формулирани предложения подобряване на публичната политика в тази сфера. Темите, залегнали в изследването ще бъдат представени на кръгла маса  с участието на всички заинтересовани страни, която ще се организира от РЗК – Пловдив в рамките на проекта.

Проектът „ЗАНАЯТИТЕ – НАСЛЕДСТВО И БЪДЕЩЕ“ на Регионална занаятчийска камара – Пловдив се реализира по “Програма възстановяване и развитие на частните културни организации”, с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“.