You are here:

Стартира обучение на майстори от РЗК- Пловдив по дигитална грамотност

Всяко време има своите предизвикателства. Ако някога е било възможно занаятчията да добие известност за майсторлъка си чрез предаване за сътвореното от него от уста на уста или чрез участие в панаир в дигиталния свят, в който живеем важно е присъствието в социалните мрежи. За нас от РЗК – Пловдив е важно, да сме в синхрон с времето и да можем да достигнем до по-широка аудитория. Затова по Проектът „Занаятите – наследство и бъдеще“, финансиран по  „Програма за възстановяване и развитие на частните културни организации“ на Национален фонд „Култура“, стартирахме обучение по дигитална грамотност. В него се включиха 18 занаятчии от Пловдив. Цялостната  програмата на обучението включва теоретична и практическа част, както и самостоятелна работа под ръководството на професионалисти. В рамките на обучението занаятчиите ще се запознаят с възможностите за изготвяне на видео съдържание и послания, свързани с дейността им, както и с начините за разпространение в социалните мрежи. В практическата част на обучението ще бъдат стимулирани да създадат и да участват в изготвяне на материали за представяне в дигиталното пространство, които да представят занаята и дейността на майстора.