You are here:

“Седмица на благотворителността” с участието на РЗК-Пловдив 23.09-29.09.2013 г.

      Уважаеми колеги, от 23-29.09.2013 г. (по време на Есенния панаир на занаятите ) Община Пловдив организира седмица на благотворителността. Поканени сме да бъдем партньори и да вземем участие в това мероприятие, в което каузите, за които се набират средства, са:
1.  Подобряване на уловията в Център за настаняване от семеен тип “Майка Тереза”;
2.  Подобряване на уловията в Център за настаняване от семеен тип “Детска къща”;
3. Кризисен център за деца – ремонт и оборудване на спортен салон;
4. Комплекс за социални услуги “Св. Георги” – създаване на оранжерия, в която деца и хора с леки увреждания ще изграждат трудови навици;
5.  Закупуване на Аутофрактометър за Очна клиника при УМБАЛ ” Св. Георги” – Пловдив
6. Създаване на терапевтична зона за емоционална подкрепа на пациентите в Клиника по детска хирургия при УМБАЛ ” Св. Георги” – Пловдив.

Горещо молим и призоваваме всички да майстори да вземат участие в посочените мероприятия на Община Пловдив.

1.  “Борса на проекти и идеи” в Пловдив!
   Бизнес и граждански организации ще се срещнат, за да намерят възмож-ности за сътрудничество като обменят материали, услуги, оборудване, контакти, доброволен труд и др.
   Ползите за бизнеса са разнообразни – срещи с нови партньори, добра бизнес репутация, достъп до нови ресурси и мрежи от контакти, възмож-ност за достигане до нови потребители, разширяване на контактите и участие в развитието на местната общност, обществено признание.
   На Борсата има само едно правило – не се говори за пари и не се търсят пари!
Очакваме да потвърдите участието си на телефон 02/944 27 55 или
rnikolova@tulipfoundation.net.
  Борсата в Пловдив се реализира от Фондация Лале и Община Пловдив със съдействието на Областен информационен център Пловдив, Регио-нална Занаятчийска камара Пловдив, Търговско-Промишлена Камара–Пловдив.
Очакваме Ви на 23 септември 2013 г.
в 18,00 часа в Галерия “Пловдив”,
сграда на Общински съвет Пловдив,
ул. “Авксентий Велешки” 20.
Инж. Иван Тотев, Кмет на Община Пловдив
Мария Петкова, Директор на
Фондация Лале
На Борсата всеки печели!
2. Молим всички майстори занаятчии, които участват или не участват в Панаира на занаятите да дарят по едно занаятчийско изделие, което ще бъде продадено на площад “Централен” с благотворителна цел като част от шоуто на Ути Бъчваров. Изделията ще имат сертификат за произход с името на майстора и изделието. Всеки дарител ще получи грамота за дарителство и участие в кампанията.
Изделията ще се събират в деня на откриването на Есенния панаир на занаятите (27.09.2013 г.) в Стария град от сътрудниците на РЗК-Пловдив, а грамотите за дарителство ще бъдат връчени на Майсторската вечер (28.08.2013 г.) от Георги Титюков – зам. – кмет “Спорт, младежки дейности и социална политика”.