You are here:

РЗК-Пловдив посрещна на “Улица на занаятите”, поредните гости

РЗК-Пловдив пострещна на “Улица на занаятите”, поредните гости с професии, изискващи престой часове наред пред комютър. Докосвайки се до занаята, те откриха един нов свят за разтоварване и провокиране на идеи. С много усмивки и добро настроение си тръгнаха, отнасяйки, сътвореното от тях под ръководството на майсторите.