You are here:

ПРОЛЕТНА ИЗПИТНА СЕСИЯ


                                ПРОЛЕТНА  ИЗПИТНА СЕСИЯ
           на Регионална Занаятчийска Камара – Пловдив
      Пролетната изпитна сесия за майстори и калфи, стартира на 4 февруари 2015 г. и продължава до 27 март 2015 г.
      Комисии по съответните занаяти се събират и оценяват уменията на колегите си. Съставът на специалистите, които допускат или отхвърлят новите кандидати, се назначава от Председателя на Националната занаятчийска камара.
      Молби за допускане до изпит се  приемат  до  01 март 2015г. в офиса на Регионалната занаятчийска камара в Пловдив – на ул. “Д-р Вълкович” № 3. от 12:30 до 16:30 часа всеки ден без събота и неделя. Тел за връзка 032 62 75 96; 0879 839 577.