You are here:

ПРОЛЕТЕН ПАНАИР НА ЗАНАЯТИТЕ МАЙ 2021г

    Уважаеми колеги и приятели,

Регионална Занаятчийска Камара – Пловдив

Ви кани да участвате в Пролетен панаир на занаятите

от 20 май 2021 г. до 23 май 2021 г. (включително)

четвъртък,петък,събота и неделя

който ще се разположи на

 ул. Райко Даскалов /малката главна/

 Условия за участие:

Съгласно регламента право на участие имат всички членове на РЗК от цялата страна с :

–          платен членски внос;

          За да  популяризираме  занаятите, които са част от нашето културно наследство и привлечем вниманието на посетителите,   са желателни атрактивното облекло и демонстрациите.

 Предоставяме шатра /отворена/, която може да се ползва от двама участника по ½.  Маси и столове се осигуряват от участниците.

            ВНИМАНИЕ: Шатрата се ползва единствено и само от майстора-заявител. В случай, че на шатрата има други хора, други изделия, които не са изработени от майсторите, си запазваме правото да ги отстраним от Панаира на занаятите.

За да заявите желанието си за участие, трябва да изпратите копие на майсторско свидетелство /за тези които участват за първи път/ документ за платен членски внос към РЗК и попълнена Заявка за участие на e-mail: rzk_plovdiv@mail.bg или в офиса на РЗК-Пловдив  с адрес: ул. Д-р Вълкович 3, п.к: 4000, най-късно до 10 май 2021 г. За майсторите, които ще участват за първи път, задължително заявката да бъде придружена със снимки на майстора и изделията му.

         Настаняването на майсторите по шатрите започва от 7.30 до 8.30 часа, на 20 май 2021 г. (четвъртък) след теглене на жребий. Районът около Главната улица е синя зона и след 8.30 се таксува. Препоръчваме настаняването да стане в указаното време, защото след това ще бъде почти невъзможно.

  Свалете ЗАЯВКА за участие в Пролетния Панаир ТУК.

  Забележка:

Подадена заявка, на която не е върнат отговор означава, че не е получена успешно.

Не се разрешава преотстъпване правото на участие.

               

Контакти:                                                                                 
Албена Халачева               
GSM: 0879 83 95 77         
e-mail: rzk_plovdiv@mail.bg
Сайт: rzkplovdiv.com
Facebook: Регионална Занаятчийскa Камара – Пловдив
Aдрес: Пловдив, ул. Д-р Вълкович 3, 

п.к: 4000