You are here:

Проблеми, предизвикателства и възможности пред малкия и средния бизнес на местно, национално и европейско ниво

РЕГИОНАЛНА ЗАНАЯТЧИЙСКА КАМАРА

Уважаеми колеги, имаме покана за участие в

кръгла маса – дебат

Проблеми, предизвикателства и възможности пред малкия и средния бизнес на местно, национално и европейско ниво,

което ще се състои в

гр. Пловдив, 7 декември 2012 г., от 14:00 часа

Хотел Интел Кооп, ул. Константин Нунков 13А, кв. Южен

Ще бъдат обсъдени проблеми като възможностите за ползване на европейски проекти, взаимоотношенията с монополистите, промяна в Закона за занаятите, Закона за туризма и др.

Поканата е от г-жа Надежда Нейнски

Президент на Съюза за малки и средни предприятия- Европа /SME Europe/

Депутат в Европейския парламент

Тони Симидчиева

Председател на РЗК – Пловдив