You are here:

Предстоящо: връчване на грамоти в школа “МайсторчЕта” в Сопот

 https://lh3.googleusercontent.com/-SBBfrO2lG5Y/UKlQzQyYXGI/AAAAAAAACIs/MEDgI8kViMo/s500/IMG_5046.jpg

На 20.01.2013г, от 12.00 часа ,  гр. Сопот , в сградите на  “Сопотски Еснафъ” ще се състои тържествено връчване на грамоти за преминат детски курс и придобити умения  ниво “първо” по следните занаяти:

  • Фина дърворезба и инкрустации
  • Дървопластика