You are here:

ПОКАНА И ПРОГРАМА


Регионална   Занаятчийска   Камара Пловдив
има   удоволствието  да  ви  покани  на
Пленер по ковано желязо 
”Ковем европейското бъдеще ЗАЕДНО”
който ще се проведе от  24.09.2014г – 27.09.2014 г
Откриване 24.09.2014г /сряда/,  с пренасяне на огън запален в работилницата на най – стария ковач в региона и дефиле с начало 19.00 часа от  площад Централен до Старинен Пловдив /Лапидариум/, където в 19.45 часа  ще запалим огнищата на  участниците в Пленера .
По пътя  ще дадем огън за нестинарския танц и огненото шоу на формация „ФЕНИКС”
Откриване на Есенен панаир на занаятите
 25 септември  2014  година/четвъртък/ 11.00 часа, Старинен Пловдив /Лапидариум/
/ Прилагаме програма на събитието/

Програма
24 – 28 септември  2014г.
24.09.2014 г. Сряда
10:00ч.– 12:00ч.
Подготовка за работа на майсторите.
Старинен Пловдив, Лапидариум
Представят се участниците пред публиката, обяснява се регламента на пленера и се тегли жребий с конкурсните задачи.
12:00ч.–  13:00 ч.
Почивка на майсторите от пленер по ковано желязо.
13:00ч.–  18:00 ч.
Подготовка за работа на майсторите.
Старинен Пловдив, Лапидариум
19:00ч.– 19.45ч.
Пренасяне огъня на ковачите от  площад Централен към Старинен Пловдив /Лапидариум/  – дефиле с участието на ансамбъл „ТРАКИЙСКА  МЛАДОСТ” към  СОУ „Л. Каравелов”, нестинари и огнена формация „ФЕНИКС”
19.45ч.
Откриване : Старинен Пловдив, Лапидариум
С участието намъжка и женска певческа група „ ДИКАНИ” с. Царацово, ансамбъл „ТРАКИЙСКА  МЛАДОСТ” към  СОУ „Л. Каравелов”.
Представяне на участниците и регламента на пленера.
25.09.2014 г. Четвъртък
09:00ч.– 12:00 ч.
Старинен Пловдив, Лапидариум
 Работа на майсторите на ковано желязо по задание от Старинен Пловдив:
         чукчета за порта, дръжка чукало.
11:00ч.
Лапидариум, Старинен Пловдив
Откриване на Есенен панаир на занаятите с участие на фолклорни формации на ОДК -Пловдив.
11:30ч.– 18:00 ч.
Старинен Пловдив
Панаир на занаятите – демонстрации и базар
12:00ч.–  13:00 ч.
Почивка на майсторите от пленер по ковано желязо.
13:00ч. – 17:30 ч.
Старинен Пловдив, Лапидариум
Работа по втората задача от конкурсната програма.
         желязно пано с размери 50/50 по идея на майстора, решетка за прозорче , врата и други.
26.09.2014 г. Петък
09:00ч. – 12:00 ч.
Старинен Пловдив, Лапидариум
Пленер ковано желязо – работа по конкурсното изделие.
10:00ч. – 18:00ч.
Старинен Пловдив
Панаир на занаятите – демонстрации и базар
12:00ч. – 13:00ч.
Почивка на майсторите от пленер по ковано желязо.
13:00ч. – 17:30ч.
Старинен Пловдив, Лапидариум
Пленер ковано желязо – работа по конкурсното изделие.
27.09.2014 г. Събота
09:00ч.– 12:00 ч.
Пленер ковано желязо – работа по конкурсното изделие.
10:00ч. – 18:00 ч.
Старинен Пловдив
Панаир на занаятите – демонстрации и базар
12:00ч.
Обявяване и награждаване на победителите в Пленер по ковано желязо
13:00ч. – 17:30 ч.
Старинен Пловдив, Лапидариум
Демонстрации ковано желязо.
20:00 ч.
Граждански клуб – Старинен Пловдив
Майсторска вечер, връчване на грамоти на участниците в Есенен панаир на занаяти.
28.09.2014 г. Неделя
10:00 – 16:00 ч.
Старинен Пловдив
Панаир на занаятите – демонстрации и базар