You are here:

ПАНАИР НА ЗАНАЯТИТЕ ЮЛИ 2015г


Уважаеми колеги и приятели,
     От 21 юли до 26 юли в Пловдив, ще се проведе Световно първенство по гребане за младежи на Гребния канал. Състезанието ще бъде излъчено по БНТ HD и БНТ 2 и БНТ Свят. Очакват се да пристигнат над 1500 участници от около 50 държави от цял свят и 2-3 хиляди зрители.
Освен значимостта на това състезание, Гребният канал на Пловдив е любимо място за разходки и развлечение на всички пловдивчани и там в почивните дни се стича огромна маса народ.
    По повод състезанието ще направим Панаир на занаятите и Ви каним да участвате в него.
    Панаирът на занаятите ще бъде организиран в рамките на международното състезание /21-26 юли/. Моля в срок до 09 юли да пуснете заявка, в която да посочите колко дни имате възможност да присъствате. В зависимост от това, колко дни ще заявят повечето майстори, ще определим времетраенето на Панаира, но не по-малко от 4 дена /четвъртък, петък, събота и неделя/.
   
Условия за участие:
Съгласно регламента право на участие имат всички членове на РЗК от цялата страна с :
          платен членски внос;
          атрактивно облекло;
          демонстрации.
           Уведомяваме Ви, че не всички заявки ще бъдат одобрени. При много кандидати от един и същи занаят ще бъдат допуснати най-атрактивните. Искаме да направим за жителите и гостите на гр. Пловдив, истински празник, в който да покажем занаятите като начин на изработка и тяхното разнообразие. Няма да бъдат толерирани и включвани за участие майстори, които не са спазили условията на организаторите в предишни издания на Панаира като: липса на атрактивно облекло във всичките дни на Панаира, липса или символични демонстрации, наличие на изделия, които очевидно не са изработени от майстора или носят откровен кич. За целта ще има комисия, която ще одобрява участниците и комендант на Панаира , който ще санкционира и отстранява участници , които не отговарят на горепосочените условия.
Предоставяме шатра /отворена/, с възможност да се заеме от двама участника.  Маси и столове се осигуряват от участниците.
            ВНИМАНИЕ: Шатрата се ползва единствено и само от майстора-заявител. В случай, че на шатрата има други хора, други изделия, които не са изработени от майсторите или  се установи, че майстора е подал невярна информация в заявката относно демонстрациите и атрактивното облекло, си запазваме правото да ги отстраним от Панаира на занаятите.
За да заявите желанието си за участие, трябва да изпратите копие на майсторско свидетелство /за тези които участват за първи път/ документ за платен членски внос към РЗК и попълнена Заявка за участие на e-mail: rzk_plovdiv@mail.bg или в офиса на РЗК-Пловдив  с адрес: ул. Д-р Вълкович 3, п.к: 4000, най-късно до 09 юли 2015 г. За майстори, които ще участват за първи път задължително заявката да бъде придружена със снимки на майстора и изделията му.
         Настаняването на майсторите по шатрите ще започне след допълнително уточняване на датата.
Забележка:
След получено одобрение по e-mail или със съобщение на мобилен телефон. таксата за участие се плаща по банков път по сметка: Пощенска банка, IBAN: BG88 BPBI 7924 1063 8528 01, BIC: BPBI BGSF , с пощенски превод / до Тони Танева Симидчиева / или в офиса на Регионална Занаятчийска Камара – Пловдив до 17 юли 2015 г. Фактури от РЗК ще се издават на място.
При платена такса и отказ от участие след (19 юли 2015 г.) такси няма да бъдат възстановявани на майсторите. Не се разрешава преотстъпване правото на участие.
               

Свалете Заявка за участие в Панаира тук.

Мястото на което ще бъдат разположени шатрите е алеята, свързваща паркинга и основната сграда на Гребния канал.

Контакти:                                        

                                        

Албена Халачева                            Банкова сметка: Пощенска банка  
GSM: 0879 83 95 77                        IBAN: BG88 BPBI 7924 1063 8528 01
                                                         BIC: BPBI BGSF
Сайт: rzkplovdiv.com
Facebook: Регионална Занаятчийска
Камара – Пловдив
Aдрес: Пловдив, ул. Д-р Вълкович 3, 
п.к: 4000