You are here:

Открива изложба на 15май 2015година, 18:00 часа


        Регионална   Занаятчийска   Камара
                                 Пловдив
           
       Има   удоволствието,  да  Ви  покани на  
                                 изложба  
            Добринка Стефанова – везба
                               и
         Иван Ширев – металопластика   
  
    Откриване:  15 май  2015 година, 18:00 ч.,                                                                                   ул.„Д-р Вълкович„ 3
           /от страната на ул.„Отец  Паисий”/.

        

            ,