You are here:

Отчетно изборно събрание 12.04.2017г.

          Скъпи, приятели,
          На  12.04.2017г. се проведе отчетно изборно събрание на Регионална занаятчийска камара –  Пловдив. Отчетохме един успешен мандат . Бяха избрани новите членове на Управителния съвет на РЗК-Пловдив:
Председател :
Тони Симидчиева
Зам. Председател:
Владимир Буров
Елена Драмова
Членове:
Неделчо Неделчев
Марияна Димитрова
Красимира Кръстанова
Георги Лефтеров
Комисия по етика и решаване на спорове:
Председател:
Сурпик Нишанян
Членове:
Ованес Харутюнян
Любомир Младенов
Славка Балджиева
Пенка Ставрева
         Пожелаваме им, ползотворна и успешна работа в опазването и развитието на занаятите в Пловдив и България!