You are here:

Майсторски клас по плъсти

               Уважаеми колеги и любители
           на народни художествени занаяти 
             и изделия от нетъкан текстил-
                              плъсти

      Имаме удоволствието да Ви поканим по време на Есенния панаир на занаятите на безплатен семинар и майсторски клас по плъсти, ръководен от майстор Мариета Недкова, на 24.09.2015 г./четвъртък/ и 25.09.2015г./петък/ от 13.00ч -17.00 ч в Бакалова къща
 ПРОГРАМА ЗА СЕМИНАР ПО ПЛЪСТИ
Теоретичен модул:
1. Плъстите от древността до наши дни – сравнителен обзор на използвани материали, технологии, уреди и инструменти у нас и по света. Плъстени изделия в световните музейни колекции / Разглеждане на снимков материал с мултимедия/.
2. Запазени образци на плъстени килими в нашите музеи.
3. Приложение на нетъкания текстил за изработване на изделия за бита.
4. Изисквания към качеството на плъстеното изделие, според неговото предназначение.
5. Технологии за изработване на плъсти и тяхното развитие и усъвършенстване.
6. Изолационни качества на плъстените изделия и техните предимства при употреба в съвременния бит.

Практически модул: изработване на плъстено пано със сравнително голям размер:
1. Оразмеряване на изделието
2. Полагане на основата и разпределяне на материала, според технологията на предварителната му подготовка / чепкана вълна, къделя, камгарна лента, предпрежда/
3. Начини на орнаментиране и постигане на качествено закрепване на цветните детайли, с възможно най-малко труд.
4. Омокряне и валяне на изделието
5. Възможни грешки и тяхното коригиране в процеса на работа
6. Запазване на първоначалните пропорции и правилна геометрична форма
7. Критерии за качество и трайност.
8. Фиксиране на цветовете и завършващи процедури

Повече информация и записвания на тел 0879 83 95 77