You are here:

Каменоделците, които участваха в Есенен панаир на занаятите, изработиха каменно корито

Каменоделците, които участваха в Есенен панаир на занаятите, изработиха каменно корито, за дворната чешма на Ул. Стръмна 2. Прекрасна придобивка за една от къщите на ,,Улица на занаятите,,! Благодарим, на Валерий Ганчев и Виолин Ангелов от каменоделското училище в село Кунино и Неделчо, който предостави камъка и идеята!