You are here:

Изработване на стъклени изделия чрез издухване

22, 23 и 24 септември ЕСЕНЕН ПАНАИР “ЗАНАЯТИТЕ – НАСЛЕДСТВО И БЪДЕЩЕ” В СТАРИЯ ГРАД НА ПЛОВДИВ. Ателието на Иван Станев е разположено на Улица на занаятите в Пловдив – Стария град, ул. “Стръмна” 1. Иван Станев е майстор в занаята “Изработване на стъклени изделия чрез издухване”. Вижте повече за Стъклодувно Ателие Иван Станев във видеоклипа. Ателието ще е отворено от 11:00 до 18:00 ч.
Клипът е реализиран по проект „Занаятите-наследство и бъдеще” на Регионална Занаятчийска Камара Пловдив с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“/ National Culture Fund, Bulgaria по „Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации”.