You are here:

Изложба на изделия от Пленер по плъсти 2015г

Регионална   Занаятчийска   Камара –  Пловдив
             галерия ЗАНАЯТИ
                       Ви  кани  на  откриване  на   изложба
                                           изделия  от
                      „ПЛЕНЕР ПО ПЛЪСТИ 2015 г.”
Илияна Шишкова, Пепа Ставрева, Кристина Върбанова, ГинаЧипилска,Ваня Терзиева,   Руменка Николова,  Йорданка  Горанова,  Донка Иванова,   Спаска Георгакева,  Слави Кадиев  и  майсторски клас – Мариета Недкова.
       Откриване:  14 октомври 2015 година,  18:00 часа,
   ул. „Д-р Вълкович ” 3 /от страната на ул.„Отец Паисий”/