You are here:

ИЗЛОЖБА МАРТЕНИЦИ

Регионална   Занаятчийска   Камара –  Пловдив
           галерия ЗАНАЯТИ
                                              Ви  кани
      на откриване изложба на ръчно изработени мартеници –         
                                        уникати
           Елена Драмова               Пепа Ставрева  
           Румяна Герчева             Марияна Димитрова
          Донка Бочукова             Нина Драмова 
         Спаска Георгакева         Десислава Баракова   
         Здравко Минчев             Донка Станева
              Откриване:  8 февруари 2016 година,  18:00 часа,

ул. „Д-р Вълкович ” 3 /от страната на ул.„Отец Паисий”/