You are here:

ФЕСТИВАЛ НА МАСКИРАНИТЕ ИГРИ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ.

Община Стара Загора организира традиционния 
ФЕСТИВАЛ НА МАСКИРАНИТЕ ИГРИ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
     Той ще се състои на 10 март 2013 год. (неделя) пред сградата на Общината от 11,00 ч.
  Отправена е покана чрез Занаятчийската камара към всички нейни членове, който има желание да участва в съпътстващия базар (улица) на занаятчийски и художествени произведения. 
  Наемът за денят е 6 лв. на кв.м., като сумите се внасят на място в самия ден. Очаква се от желаещите да участват маса/маси за излагане на художествената продукция и копие от документ, удостоверяващ, че са членове на Занаятчийска камара. 
  Проявилите желание за участие да се обадят на координатора Стоянка хаджийска – отдел “Култура, туризъм и вероизповедания” – тел. 042/614 861 и 088726287. 
  Заявки може да се изпращат и на е-мейл: e_pekova@abv.bg до 7 март 2013 год. включително, като задължително трябва да се посочат име, вид на художествените произведения/занаят и координати за връзка.