You are here:

Есенен панаир на занаятите и Конкурс за сувенири с емблеми, знаци и символи на гр. Пловдив – отразяване в медиите