You are here:

Четвърти цикъл в школа “МайсторчЕта” , гр. Сопот

Започна четвъртият цикъл в школа “МайсторчЕта” към “Сопотски Еснафъ” :

Изучавани занаяти: дървопластика, фина дърворезба, иконопис, изработка на декоратишвни картички.
Повечето от преподавателите са членове на РЗК Пловдив

 Видеофилм на TV+  , за школа “МайсторчЕта”: