You are here:

Улица на занаятите

Улицата на занаятите е разположена на мястото на някогашна чаршия.Четири къщи на ул. „Стръмна“ са преобразени в работилници и ателиета,

Продължава